Adatkezelési tájékoztató

A Komplett-Text Bt. (székhely: 4031 Debrecen, Zelemér utca 31. 2. em. 4.; cégjegyzékszám: 09-06-013950; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Társaság által értékesített termékek vásárlóit és a www.munkaruhadebrecen.hu honlap látogatóit („Érintettek”) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

  1. Szerződéskötéssel és teljesítéssel kapcsolatos ügyféladatok kezelése

Az adatkezelés célja: a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Társaság és az Érintettek közötti szerződés Társaság általi teljesítéséhez való szükségessége a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerint és jogszabályi felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)).

Kezelt adatok köre: a szerződéskötés során telefonon vagy online megadott személyes ügyfél adatok (név, cím, telefonszám, fax, e-mail, bankszámlaszám, számlázási cím és név) illetve az egyes tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, adószám.

Az adatkezelés időtartama: 8 év.

Adattovábbítás: -

Adatfeldolgozás: -

  1. Érdeklődéssel és ajánlatkéréssel kapcsolatos (potenciális) ügyfél adatok kezelése

Az adatkezelés célja: az érdeklődések/ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a)).

Kezelt adatok köre: az Érintettek, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint

Az adatkezelés időtartama: 1 év

Adattovábbítás: -

Adatfeldolgozás: -

  1. Adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz a Társaság munkavállalói férhetnek hozzá.

A Társaság a személyes adatokat a Társaság számítógépein és szerverein tárolja.

A Társaság a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el az adatvédelmi incidensek elkerülésének érdekében. Minden esetleges adatvédelmi incidens esetén maximális transzparenciát biztosít az Érintettek és az eljáró hatóságok részére.

  1. Sütik (Cookie-k)

Cookie meghatározása

A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet a meglátogatott weboldal tárol látogató számítógépén, az internet böngészésére használt eszközén. A látogató eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra.

A cookie általi adatkezelés jogalapja

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (amelyek nem gyűjtenek személyes adatnak minősülő információkat) a cookie-k alkalmazása a látogató kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha a felhasználó az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – a felhasználónak bármikor lehetősége van.

A Társaság a honlapján, a www.munkaruhadebrecen.hu honlap a következő sütiket alkalmazza:

A honlap működéséhez szükséges saját cookiek:

A honlap működéséhez elengedhetetlen néhány cookie elhelyezése az érintett számítógépére, ezáltal válik a honlap betöltése gyorsabbá, ezáltal tudja a saját böngészője letárolni a honlap bizonyos információit, és ez segíti az Érintettet abban, hogy a honlap moduljai rendeltetésszerűen működjenek.

Süti

Cél, rövid leírás

S_LANG (Munkamenet)

Funkció: A látogató előnyben részesített nyelvi kódját tárolja ahhoz, hogy hiba oldalakon (pl.: 404) a preferált nyelven töltődjön be az oldal és ne léptesse vissza az oldal alap nyelvéhez amennyiben az eltér.

b-lvt
(1 óra)

Funkció: A Blog lista nézet megjelenítési típusát határozza meg.

barrier-free
(7 nap)

Funkció: Szabályozza, hogy akadálymentes verzió jelenik-e meg az oldalból vagy sem. Értékei: 1 - igen, 0 – nem.

COOKIE-CONSENT
(1 év)

Funkció: Cookiebar elfogadása utáni újabb betöltést akadályozza meg. Amennyiben az Érintett a „Rendben” lehetőséget választja, a választását elmentjük, így 1 évig nem fogunk további hozzájárulást kérni.

Analitikai cookiek

A weboldalunk látogatottsági adatainak és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi független analitikai szerverek szolgáltatásait, név szerint a Hotjar és a Google Anatitycs szoftvert. A mérési adatok kezeléséről ezek a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

A Google Analytics esetében a Szolgáltató megtette azokat a beállításokat a weboldal kódjában, amely szerint a Google Analytics anonimizálja az Érintett IP címét, így az többé nem beazonosítható, a Szolgáltató számára még átadásra nem kerül. Erről a technológiáról bővebben itt olvashat:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

A cél a fenti szoftverek által biztosított anonimizált információkkal a honlapunk látogatottságának, funkcionális használatának elemzése a felhasználói élmény javítása érdekében (pl: optimalizált navigáció nyújtása, egy-egy aloldalon az információk elhelyezésének sorrendje). 

Ezen mérések nem tárolnak a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat.

A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

A Hotjar adatvédelmi irányelvei pedig https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy oldalon érhető el.

Az alkalmazott cookiekról az érintett szolgáltatók tudnak bővebb felvilágosítást adni:

Bővebben a Hotjar cookiekról https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information oldalon olvashat.

A Google Anlytics cookiek azonosítására és jellemzőire itt találja a válaszokat:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Hirdetésekhez használt cookiek

A Szolgáltató igénybe veheti a 21. századi online marketing megoldásokat, konkrétan a Google AdWords és a Facebook hirdetéseket. Ezek a hirdetési megoldások cookiekat használnak a működésük során. Ezek a cookiek segítik a rendszer működését abban, hogy az Érintettek számára ne irreleváns hirdetések jelenjenek meg, hanem olyanok, amik beletartoznak az aktuális érdeklődési körükbe. A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint Facebook által biztosított remarketing kódokat használja. A remarketing kód is cookie-kat használ.

A települt cookie személyes adatokat nem továbbít a Szolgáltató számára, csupán segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.

Hirdetésekkel kapcsolatos automata preferenciák kézi felülbírálása, beavatkozási és beállítási lehetőség

Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google illetve a Facebook hirdetési beállítások felületén.

Google felhasználói fiók adatvédelmi beállításait itt végezheti el az Érintett:

https://myaccount.google.com/privacy

A Facebook felhasználói fiók adatvédelmi beállításai pedig a beállítások menüpont alatt az adatvédelemmel és a hirdetésekkel kapcsolatos beállítási fül alatt érhető el.

https://www.facebook.com/ads/preferences

A Cookie használat leállítása, tiltása

A böngésző beállításainak módosítása:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

•    hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

•    hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

•    hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

•    hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Blokkoló böngésző kiegészítések:

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Külső megoldás igénybevétele a cookie menedzsmentre:

 Az Érintett külső weboldalak segítségével menedzselheti, hogy a számítógépén milyen Szolgáltatók számára engedélyez hirdetési coockie tevékenységet. Az egyik megoldás, a magyar nyelven is elérhető AdChoices.

Süti

Cél, rövid leírás

Facebook követőkód (facebook pixel)

A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Az adott látogató kilétéhez, személyes adatához a Társaság nem fér hozzá, csak a facebook.

Google analytics statisztikai követőkód

A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.

Google Remarketing Címke

A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a látogató számítógépén. Így később a Google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.

Hotjar

A Hotjar egy viselkedés elemző rendszer. Teljesen anonim módon rögzíti a látogatók tevékenységét a weboldalon, így visszanézhető a teljes látogatói tevékenység. Személyes adatokat (mint például egy személyes űrlap kitöltésekor beírt adathalmaz) nem mutat meg az elemzést végző személynek.

Google adwords

Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő sütiket helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő sütik lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.

Google tag manager

A Tag Manager nem rögzít személyes adatokat. Az eszköz más címkék (tagek) kiváltására szolgál, amelyek a maguk részéről adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Tartomány- vagy cookie-szinten történt kikapcsolás esetén érvényben marad a Google Tag Manager használatával megvalósult minden követési címkére (tracking tag).

Linkedin

A honlaphoz való minden csatlakozással kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereihez. E funkciók egyike a felhasználók webhelyen tett látogatásának hozzárendelése egy olyan webhelyhez, amely a LinkedIn Marketing Solutionst alkalmazza a felhasználó LinkedIn profiljához.

  1. Jogorvoslati jog

Az Érintettek személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet a Társaságtól személyes adatai kezelésének módjáról, kérheti a kezelt személyes adatainak harmadik személy részére továbbítását. Az Érintettek személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére a Társaság haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is.

Az Érintettek személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

i.        a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy

ii.       a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt az Érintettek panaszával elsőként a Társasághoz forduljon a 6. pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

  1. A Társaság elérhetőségei

székhely: 4031 Debrecen, Zelemér utca 31. 2. em. 4.;

telephely és üzlethelyiség: 4025 Debrecen, Postakert utca 2.;

cégjegyzékszám: 09-06-013950;

adószám: 22194347-2-09;

bejegyző cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, Debrecen

e-mail:info@munkaruhadebrecen.hu;

képviselő és üzletvezető: Tóth György és Tóth Györgyné;

bankszámlaszám: 11600006-00000000-15402226

telefon: +36 52 311 641 és +36 30 327 7970;

Adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a Társaság nem köteles. A Társaság fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely változtatásokról e-mail útján értesíti az Érintetteket.

Debrecen. 2021. április 7.